Nood breekt wet?

Staats- en bestuursrecht / Noodrecht

Nood breekt wet?

Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten

Samenvatting

Dit onderzoek analyseert de ervaringen van Westerse en vooral West-Europese landen (Frankrijk, België en Duitsland) met het uitroepen van de noodtoestand naar aanleiding van terroristische dreigingen. Dit gebeurt met het oog op relevante lessen die daaraan voor Nederland te ontlenen zijn. De hoofdvraag luidt: “Wat zijn de politieke en maatschappelijke gevolgen van het uitroepen van de noodtoestand door overheden, in het bijzonder als gevolg van terroristische dreigingen?”

Inhoudsopgave

Samenvatting
Lijst van afkortingen

  1. Introductie
  2. Analysekader
  3. Onderzoeksopzet
  4. Historische context (tussen 2000 en 2015)
  5. Casus Frankrijk
  6. Casus België
  7. Casus Duitsland
  8. Conclusies en implicaties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Noordegraaf, M., Schiffelers, M.-J., Douglas, S., Rossem, J.W. van, Terpstra, N., Graaf, B. de, Kummeling, H.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO Advies), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO Advies)
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Telefoon:
(030) 253 81 01
Fax:
(030) 253 72 00
E-mailadres:
info.usbo@uu.nl
Website:
http://www.uu.nl/organisatie/departement-bestuurs-en-organisatiewetenschap

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De noodtoestand tijdens terroristische dreigingen
Projectnummer:
2805
Operationele status:
Afgerond