Draagvlak migratiebeleid

Draagvlak migratiebeleid

Samenvatting

De hoge instroom van asielzoekers in 2015 heeft het migratievraagstuk op de maatschappelijke agenda geplaatst. Er zijn soms sterke meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders. Dit onderzoek focust op het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor verschillende aspecten van het Nederlandse migratiebeleid.
De onderzoeksvraag is: Welke factoren beïnvloeden de mate van maatschappelijk draagvlak voor de verschillende aspecten van het migratiebeleid in Nederland, en in hoeverre kunnen die factoren worden ingezet om maatschappelijk draagvlak voor die aspecten te behouden dan wel versterken?
Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft een literatuurstudie waarin is nagegaan welke processen het draagvlak voor migratiebeleid bepalen. Het tweede deel betreft een enquête naar draagvlak onder een grote steekproef Nederlanders. Het derde deel bestaat uit telefonische interviews onder 80 deelnemers aan de enquête , waarbij het doel was om beter inzicht te krijgen in de redenen waarom men zo over deze beleidsmaatregelen en hun uitvoering denkt.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Literatuuronderzoek
  3. Analyse draagvlak op basis van enquête
  4. Interviews over vluchtelingen- en arbeidsmigratiebeleid
  5. Beschouwing
  6. Literatuur
  7. Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Postmes, T., Gordijn, E., Kuppens, T., Gootjes, F., Albada, K.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Draagvlak migratiebeleid
Projectnummer:
2807
Operationele status:
Afgerond