Monitor Veelplegers 2017

Monitor Veelplegers 2017

Samenvatting

Om de ontwikkelingen binnen de groep zeer actieve veelplegers (ZAVP) goed te kunnen volgen, dient met regelmaat de omvang en samenstelling van deze groep bijgehouden worden. Sinds 2005 wordt een dergelijke monitoring al uitgevoerd door het WODC.

Het huidige rapport betreft de elfde meting van de Monitor Veelplegers en geeft antwoord op de vraag wat de ontwikkelingen zijn binnen de populatie zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in de periode 2003 tot en met 2015. Er wordt gekeken naar absolute en relatieve aantallen, kenmerken van de daders zelf, de manieren waarop zij gesanctioneerd worden en hun recidivegedrag. Verder is er specifiek aandacht voor jongvolwassen ZAVP’s en ZAVP’s die high impact crimes plegen (dat wil zeggen overvallen, straatroof en woninginbraken).

Links naar eerdere edities van de Monitor Veelplegers zijn te vinden onder: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Zeer actieve veelplegers
  4. Zeer actieve jongvolwassen veelplegers
  5. High impact crime-ZAVP's
  6. Gedetineerde en ISD-ZAVP's
  7. Samenvatting en discussie

Executive summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beerthuizen, M.G.C.J., Tollenaar, N., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-05
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Veelplegers
Projectnummer:
2811
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie