Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor

Criminologie en victimologie / Sociale veiligheid

Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor

Onderzoek maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations

Samenvatting

Begin 2016 heeft DSP-groep een quickscan uitgevoerd waarin is gekeken naar de stand van zaken en de eerste resultaten rondom maatregelen (implementatie) gericht op het verhogen van de sociale veiligheid op en rond het spoor (zie link bij: Meer informatie).

Het doel van deze vervolgevaluatie is inzicht te geven in de mate van implementatie van de acht maatregelen en in de ontwikkelingen in (subjectieve en objectieve) sociale veiligheid in de afgelopen jaren. Daarnaast is gekeken in hoeverre de acht maatregelen invloed hebben op de sociale veiligheid.
De probleemstelling van de vervolgevaluatie is: Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de maatregelen die genomen zijn ten behoeve van de sociale veiligheid op en rond het spoor, hoe heeft de subjectieve en objectieve sociale veiligheid zich sinds de invoering van de maatregelen ontwikkeld, en wat is te concluderen over de invloed van de maatregelen?

Deze probleemstelling is beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

 1. Hoe heeft de subjectieve en objectieve sociale veiligheid op en rond het spoor zich ontwikkeld in de periode 2014 – 2016?
 2. Wat is de actuele stand van zaken van de implementatie van de acht maatregelen?
 3. In hoeverre is de inzet van de acht maatregelen (apart en gezamenlijk) te relateren aan de (eventueel) gevonden ontwikkelingen van de subjectieve en objectieve veiligheid?
 4. In hoeverre zijn aanpassingen gewenst om een grotere invloed op de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te realiseren?

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Management summary

 1. Inleiding
 2. Ontwikkelingen in sociale veiligheid op en rond het spoor
 3. Maatregel 1 Extra ondersteuning op de trein en op de risicolijnen en risicomomenten (dubbele bemensing)
 4. Maatregel 2a Meer cameratoezicht
 5. Maatregel 2b Proef met beeldschermen
 6. Maatregel 3 Cameratoezicht in treinen
 7. Maatregel 4 Versneld in gebruik nemen van de ov-chipkaart-toegangspoortjes
 8. Maatregel 5 Intensivering van de samenwerking tussen NS en politie
 9. Maatregel 6 Versneld invoeren stationsverbod
 10. Maatregel 7 Lik-op-stuk aanpak bij overtredingen
 11. Maatregel 8 Inzet op hulpverlening en opvang notoire overlastgevers
 12. Conclusie

Literatuuroverzicht
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Broekhuizen, J., Mehlbaum, S., Kapel, M. van, Hamdi, A. (medew.), Kleijne, L. (medew.)
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978-90-5830-836-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolgevaluatie maatregelenpakket sociale veiligheid op en rond spoor
Projectnummer:
2813
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie