Mind the gap

Mind the gap

Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging

Samenvatting

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft een aantal consequenties voor de rol en verantwoordelijkheid van de verdediging. Centrale vraag is wat het beoogde nieuwe wetboek van de verdediging verwacht in het kader van haar (gedeelde) verantwoordelijkheid voor een voortvarend procesverloop. Wat biedt het nieuwe wetboek de verdediging aan instrumentarium om die verwachting en de daarop gebaseerde verantwoordelijkheid gestalte te (kunnen) geven? En in welke mate is het in de moderniseringsvoorstellen voorgestelde strafprocessuele model voor het bereiken van een "juiste toepassing van het materiële strafrecht" – voor een juiste rechterlijke eindbeslissing – afhankelijk van de wijze waarop de verdediging (al dan niet) inhoud geeft aan haar contradictoire rol?56 Wat betekent die afhankelijkheid in termen van randvoorwaarden en instrumenten die nodig zijn om aan die rol en verantwoordelijkheid (adequaat) uitdrukking te geven?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Taakopvatting(en) als vertrekpunt voor de analyse
  3. De verdediging naar huidig recht: verwachtingen en verantwoordelijkheden
  4. De concept voorstellen voor een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering: de positie van de verdediging
  5. De focusgroepen
  6. De drie archetypen in de 'beweging naar voren'
  7. Conclusies

Samenvatting
Literatuur
Jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kampen, P.T.C., Brouwer, D.V.A., Lent, L. van, Wijk, M.C. van
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, Maastricht University, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum
 
Achter Sint Pieter 200
 
3512 HT Utrecht
Telefoon:
(030) – 253 80 74
E-mailadres:
montaignecentrum@uu.nl
Website:
http://montaigne.rebo.uu.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Consequenties modernisering Wetboek van Strafvordering voor de advocatuur
Projectnummer:
2818
Operationele status:
Afgerond