De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

Samenvatting

Er bestaat een samenstel van wettelijke en praktische maatregelen om tegemoet te komen aan de problematiek van de achterblijvers van vermiste personen.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:
Welke beleids- en wettelijke maatregelen bestaan er voor (achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, Belgiƫ, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales en kunnen deze maatregelen een oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten (van achterblijvers) in Nederland? Zijn er eventueel andere mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen?

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding
 2. De rechtspositie van vermisten in rechtsvergelijkende perspectief
  - Nederland
  - Belgiƫ
  - Denemarken
  - Duitsland
  - Engeland & Wales
 3. Rechtsvergelijking
 4. Rechtsvergelijkende synthese en analyse
 5. Gesignaleerde oplossingen
 6. Conclusies

Literatuurlijst
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schrama, W., Jeppesen-de Boer, Chr., Jonker, M.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Status vermiste personen
Projectnummer:
2821
Operationele status:
Afgerond