Screening van de LVB in de jeugdstrafrechtketen

Straffen en maatregelen / Halt

Screening van de LVB in de jeugdstrafrechtketen

Evaluatie van de pilot SCIL 14-17

Samenvatting

Gedurende de periode januari tot en met april 2017 werd in de jeugdstrafrechtketen een pilot uitgevoerd met betrekking tot de screening van LVB (licht verstandelijke beperking) onder jeugdige justitiabelen. Het doel van de pilot was om ervaring op te doen met de afname van het screeningsinstrument SCIL 14-17 en de signalering van LVB-problematiek en bejegening van jeugdige justitiabelen met een LVB te verbeteren. Daarnaast werd beoogd om bij een geconstateerde vermoedelijke LVB zo mogelijk en nodig de advisering en begeleiding van jongeren aan te passen. De pilot ging gepaard met evaluatieonderzoek. De evaluatie had betrekking op de uitvoering van de pilot, de ervaring van ketenpartners met de afname van de SCIL, de mate waarin de uitkomsten van de SCIL hebben geleid tot aanpassingen in bejegening, advisering en begeleiding en de waardering van de SCIL door betrokken medewerkers.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Beoogde opzet en uitvoering pilot
  3. Ervaring met afname SCIL 14-17
  4. Resultaat SCIL-afname en waardering
  5. Samenvatting en conclusie

Bijlagen: Webenquête

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Wichgers, L., Timmermans, M.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2017

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot SCIL
Projectnummer:
2823
Operationele status:
Afgerond