Kostprijzen, tarieven en prijsafspraken voor ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Kostprijzen, tarieven en prijsafspraken voor ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Samenvatting

Het onderzoeksrapport doet verslag van twee deelonderzoeken. Deelonderzoek A gaat in op de integrale kostprijzen van ambtshandelingen verricht door gerechtsdeurwaarders, eventuele spreiding daarin en de oorzaken van die spreiding. Deelonderzoek B betreft de gevolgen van het maken van prijsafspraken tussen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders voor de bedrijfsvoering en het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarders en voor de financiƫle positie van schuldenaren, gerechtsdeurwaarders en schuldeisers.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Kader
  3. Deelonderzoek A: Kostprijsberekening

  4. Deelonderzoek B: Prijsafspraken

  5. Analyse en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Geertsema, B., Boxum, Chr., Beukers, M., Vermeulen, G.P.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro-Facto
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herijking ambtstarieven deurwaarders
Projectnummer:
2826
Operationele status:
Afgerond