Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)

Politie en rechtshandhaving / Aangiftebereidheid

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)

Samenvatting

Werknemers met een publieke taak worden dikwijls geconfronteerd met agressie en geweld tijdens de uitoefening van hun taak. Om de uitoefening van die publieke taak te kunnen waarborgen dienen werknemers met een publieke taak extra beschermd te worden. In 2010 zijn de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) geformuleerd, een set afspraken tussen politie en OM over de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers in een publieke taak. Doel van de ELA is een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van agressie en geweld door de politie en OM. De ELA is eerder geƫvalueerd in 2011 en 2012 (resp. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Politie en veilige publieke taak, 2011 en S. Flight, Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken: naleving van de ELA door politie en Openbaar Ministerie, 2012).
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de toepassing en naleving van de ELA door de politie en het OM. Er zijn drie aandachtsgebieden die gezamenlijk een volledig beeld van de uitvoering van de ELA moeten opleveren. Hierbij gaat het om de contextuele achtergrond, cijfermatig inzicht over de uitvoering en reflectie op de uitvoering door betrokken partijen (politie, OM, werkgevers en werknemers).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)
Organisatie(s):
WODC, Beke
Projectnummer:
2829
Operationele status:
Lopend