Tasten in het duister

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Tasten in het duister

Een verkenning naar bronnen en methoden om de aard en omvang van de criminaliteit te meten - Deel 1: Hoofdrapport

Samenvatting

Politiestatistieken en slachtofferenquêtes zijn gebruikelijke en beschikbare instrumenten om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van criminaliteit. Maar hoe meten we de omvang van een zeer complex en ongrijpbaar fenomeen: verborgen criminaliteit? Deze studie onderzoekt welke andere bronnen en methoden om de aard en omvang van criminaliteit te meten, beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden.

Met dit onderzoek wordt geen uitsluitsel over het ‘dark number’ van de criminaliteit gegeven. Het is een complex fenomeen waar niet met één onderzoek duidelijkheid over gegeven kan worden. Deze studie biedt inzicht in methoden die kunnen helpen om de omvang van verborgen criminaliteit te schatten. Deze inventarisatie kan helpen om delen van criminaliteit die we nu niet goed in kaart hebben, te onderzoeken.
Bijzondere aandacht is besteed aan drie specifieke onderwerpen: horizontale fraude, georganiseerde criminaliteit en cybercriminaliteit.

Dit rapport is het hoofdrapport van deze studie. Meer gedetailleerde bevindingen worden gepubliceerd in een technisch rapport dat komend voorjaar zal verschijnen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Leeswijzer

  1. Inleiding
  2. De Politiestatistiek en de slachtofferenquêtes
  3. Een overzicht van methoden voor het meten van criminaliteit
  4. Bevindingen naar delictcategorie of verschijningsvorm
  5. Discussie en aanbevelingen

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, P.R., Ghauharali, R., Veen, H.C.J. van der, Willemsen, F., Steur, J., Velde, R.A. te, Vorst, T. van der, Bongers, F., Kabki, A. (medew.), Zaitch, D. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Dialogic
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-21a
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang en aard van de niet geregistreerde criminaliteit
Projectnummer:
2830A
Operationele status:
Afgerond