Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Meting 2016

Samenvatting

Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie is de behoefte ontstaan om de ontwikkelingen die samenhangen met het coffeeshopbeleid in 2014, 2015 en 2016 te volgen, daar een landelijk beeld van te verkrijgen en de ontwikkelingen te duiden. Vanuit deze behoefte is een monitor tot stand gekomen waarmee de ontwikkelingen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, drugsrunnen en de verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop worden gevolgd. De monitor bestaat in totaal uit drie metingen, waarvan de eerste twee metingen (over 2014 en 2015) inmiddels inmiddels uitgevoerd (zie links bij: Meer informatie). Dit is de rapportage van dederde meting die over 2016 is verricht.

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Welke (cijfermatige) ontwikkelingen zijn er in de softdrugsgerelateerde overlast, de verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshops, het drugsrunnen en het coffeeshop- en softdrugstoerisme in 2016? Welke ontwikkelingen zijn waarneembaar in de geografische spreiding van deze fenomenen? Hoe kunnen deze fenomenen lokaal nader geduid worden?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Cijfermatige systeemkennis
  3. Coffeeshops en beleid
  4. Coffeeshop- en softdrugstoerisme
  5. Coffeeshopoverlast
  6. Illegale verkoop
  7. Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mennes, R., Snippe, J., Sijtstra, M., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor coffeeshopbeleid 2016 (Deel A) ; landelijk representatief beeld
Projectnummer:
2832A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie