Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

Samenvatting

Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling:
Wat zijn de hulpvragen en behoeften van sekswerkers rond hun maatschappelijke positie en werkomstandigheden? Zijn er knelpunten in de rechtspositie van sekswerkers, zo ja welke en hoe zouden die opgelost kunnen worden?

De onderzoeksvragen die hierbij horen, zijn:

  1. Welke concrete problemen met betrekking tot de maatschappelijke positie en werkomstandigheden ondervinden sekswerkers?
  2. Welke hulpvragen en behoeften van sekswerkers vloeien voort uit die problemen?
  3. Wat is de huidige rechtspositie van sekswerkers en indien die positie onvoldoende lijkt in de huidige omstandigheden, hoe kan hij dan versterkt worden?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Maatschappelijke positie
  3. Problemen met instanties
  4. Hulpbronnen en behoeften
  5. Beleid en houding instanties
  6. Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Snippe, J., Schoonbeek, I., Boxum, C.
Organisatie(s):
Breuer & Intraval, Pro Facto
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Breuer & Intraval
Jaar van uitgave:
2018
ISBN:
978-90-8874-256-9
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Breuer & Intraval
 
Trompsingel 37B
 
9724 DA Groningen/Rotterdam
Telefoon:
050- 312 62 26
Website:
https://www.breuerintraval.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Thema-onderzoek prostitutie naar sociale positie prostituees
Projectnummer:
2834
Operationele status:
Afgerond