Lokale veiligheid uitgaansgebieden: case Haarlem

Criminaliteit en delicten / Geluidshinder

Lokale veiligheid uitgaansgebieden: case Haarlem

Samenvatting

Om de geluidsoverlast het hoofd te bieden is een interventieaanpak ontwikkeld waarmee geluidsoverlast in uitgaansgebieden kan worden teruggedrongen. Deze aanpak bestaat uit vijf fasen, namelijk 1) een context- en probleemanalyse, 2) het bepalen van doelgedrag, 3) het nader bepalen van probleem- en doelgedragingen,4) het ontwikkelen van een specifieke, contextgerichte gedragsinterventie, en tot slot 5) de implementatie en monitoring van eventuele effecten. De eerste vier fasen zijn uitgewerkt aan de hand van een casus, namelijk het uitgaansgebied in de Smedestraat in Haarlem. In het rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek op een rij gezet.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Management samenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Gedragsliteratuur
  3. Context- en probleemanalyse Haarlem
  4. Uitwerking gedragsinterventie
  5. Implementatie en monitoring veldexperiment
  6. Conclusie
  7. Referenties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Galetzka, M., Hoof, J. van, Vries, P. de, Abraham, M., Bloeme, R., Soomeren, P. van
Organisatie(s):
University of Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
University of Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Telefoon:
053-4893299
Website:
www.utwente.nl/bms

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsexperiment(en) toepassing gedragswetenschappen tbv verminderen uitgaansoverlast
Projectnummer:
2835
Operationele status:
Afgerond