Evaluatie voorschotregeling voor zeden- en geweldsmisdrijven

Evaluatie voorschotregeling voor zeden- en geweldsmisdrijven

en de daaraan gerelateerde inning m.b.t. schadevergoedingsmaatregelen

Samenvatting

De voorschotregeling voor zeden- en geweldmisdrijven is in het leven geroepen om onnodig (extra) leed van slachtoffers te voorkomen als gevolg van lange inningsprocedures. Slachtoffers krijgen

hierbij na 8 maanden het resterende deel van de schadevergoeding uitgekeerd van de overheid. Om inzicht te krijgen in de risico’s die de overheid loopt met deze regeling (en eventuele uitbreidingen) is nadere informatie nodig over de uitvoering van de voorschotregeling en de daaraan gerelateerde inning van schadevergoedingsmaatregelen voor zeden- en geweldsmisdrijven: wat zijn de resultaten en zijn op basis van de gevonden resultaten verbeteringen mogelijk?

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. De voorschotregeling
  3. Methoden van onderzoek
  4. Beschrijving inningsgegevens
  5. Analyse ingezette (dwang)middelen
  6. Analyse inning
  7. Financieel risico voor overheid

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuipers, J., Rij, C. van
Organisatie(s):
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Cebeon
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Cebeon - Centrum beleidsadviserend onderzoek
 
Jollemanhof 18 (6e etage)
 
1019 GW Amsterdam
Telefoon:
020–6274551
E-mailadres:
cebeon@cebeon.nl
Website:
www.cebeon.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie voorschotregeling schadevergoedingsmaatregelen
Projectnummer:
2838
Operationele status:
Afgerond