Procesevaluatie pilots ISD voor jovo-zavp

Procesevaluatie pilots ISD voor jovo-zavp

Samenvatting

In 2017 en 2018 wordt een procesevaluatie uitgevoerd naar vier pilotprojecten gericht op verbetering van de inzet van ISD bij jongvolwassen veelplegers. ISD is een alternatief voor gevangenisstraf waarbij de zwaarste categorie veelplegers na een nieuw delict (licht of zwaar) één tot twee jaar kunnen worden opgesloten in combinatie met intensieve begeleiding en hulp. Hiermee wordt getracht de vicieuze cirkel van steeds weer opsluiten en vrijlaten te doorbreken. Omdat inzet van de ISD-maatregel in de jongere doelgroep wel effectief kan zijn, maar nog relatief weinig wordt ingezet, wordt in vier pilotregio’s sinds begin 2017 gericht gewerkt verbetering van deze praktijk. In de regio’s (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland/West-Brabant) zijn pilotplannen opgesteld met concrete acties gericht op zowel de voorfase, tenuitvoerleggingfase als de fase van nazorg. In kaart wordt gebracht wat de voortgang is van deze plannen (medio 2017) en de eindbalans (eind 2018). Tussentijds wordt het verloop in de pilotregio’s ook gevolgd.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie pilots ISD voor jovo-zavp
Organisatie(s):
Bureau Alpha
Projectnummer:
2844
Operationele status:
Afgerond