Effectiviteit van de ISD-maatregel

Criminologie en victimologie / Daderkenmerk

Effectiviteit van de ISD-maatregel

2e replicatie

Samenvatting

Sinds oktober 2004 kan in Nederland aan veelplegers de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, kortweg de ISD-maatregel, worden opgelegd. De maatregel is bedoeld voor zeer actieve volwassen veelplegers (ZAVP) van veelal lichtere misdrijven bij wie het opleggen van standaardstraffen zoals de korte vrijheidsstraf geen zin blijken te hebben. Het WODC heeft de maatregel tweemaal eerder geëvalueerd in termen van effectiviteit op recidive na uitstroom en het insluitingseffect (ook wel het incapacitatie-effect genoemd) (zie links bij: Meer informatie).

Dit onderzoek omvat een replicatie van en een aantal uitbreidingen op de voorgaande effectonderzoeken. Onder andere wordt de recidive van nieuwe cohorten uitgestroomd in de periode 2011 tot en met 2014 onderzocht, zijn er methodologische vernieuwingen doorgevoerd om mogelijke vertekeningen in de schattingen tegen te gaan en is de samenhang van forensische zorg met recidive geschat. Ook is bekeken of het effect van ISD op resocialisatiekenmerken kan worden bepaald.
In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. In hoeverre is de ISD-maatregel effectief in het reduceren van recidiveprevalentie en -frequentie onder de uitstromers in de periode 2007 tot en met 2014?
  2. Wat is het incapacitatie-effect van de ISD-maatregel in termen van strafzaken voor verblijven geëindigd in de periode 2007 tot en met 2016 en zijn er verschillen over de tijd?
  3. Welke verschillen zijn er in recidive tussen uitstromers voor en uitstromers na 2009-2010?
  4. Verschilt het effect op recidive naar kenmerken van de ISD’ers uitgestroomd in de periode 2011 tot en met 2014?
  5. Is het mogelijk de samenhang van de ISD-maatregel met resocialisatiekenmerken, zoals werk, inkomen, en schulden te onderzoeken?
  6. Recidiveren ISD’ers die forensische zorg hebben gehad minder dan ISD’ers die geen forensische zorg hebben gehad?

Inhoudsopgave

Begrippenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Beerthuizen, M.G.C.J., Drieschner, K.H., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-19

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectonderzoek naar de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders; iSD maatregel
Projectnummer:
2846
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie