Eindevaluatie van de pilot Recht doen aan je kind

Eindevaluatie van de pilot Recht doen aan je kind

Samenvatting

In deze rapportage worden de resultaten beschreven van de pilot Recht doen aan je kind (RDAJK). Deze pilot beoogt ouders te helpen in het oplossen van een vecht-scheiding door het aanbieden van een intensief weekprogramma.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De interventie
  3. Methode van onderzoek
  4. Procesevaluatie
  5. Resultaatevaluatie
  6. Resumé en discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geurts, T., Gutterswijk, R.V.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Memorandum 2018-02

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Eindevaluatie van de pilot "Recht doen aan je kind"
Projectnummer:
2848B
Operationele status:
Afgerond