Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking

Een pilotonderzoek bij jongvolwassenen onder reclasseringstoezicht

Samenvatting

Jongvolwassenen (in dit onderzoek 18 t/m 23 jaar) zijn het meest vertegenwoordigd onder reclassenten en recidiveren het meest. Dit is echter een groep met zeer diverse achtergronden en problematiek. Een deel heeft bijvoorbeeld te kampen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Het doel van dit pilotonderzoek is om een beschrijving te geven van de neuropsychologische en LVB-kenmerken van jongvolwassen reclassenten. Daarnaast wordt, op basis daarvan, een aanzet geboden tot handvatten voor de bejegening en behandeling in de reclasseringspraktijk en voor vervolgonderzoek. Hieruit volgen de onderzoeksvragen:

  1. Hoe ziet de groep onder reclasseringstoezicht-gestelde jongvolwassenen er uit betreffende LVB-kenmerken als intellectuele en adaptieve beperkingen?
  2. Hoe ziet de groep onder reclasseringstoezicht-gestelde jongvolwassenen er uit betreffende neuropsychologische kenmerken?
  3. Welke handvatten voor de praktijk en adviezen voor onderzoek kunnen worden geformuleerd op basis van de bevindingen uit vraag 1 en 2?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theoretische achtergrond
  3. Methode
  4. Resultaten
  5. Discussie
  6. Conclusie en aanbevelingen

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Platje, E., Kooistra, M., Zaalberg, A., Kogel, C.H. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-12
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot in practice - neurowetenschappelijke meetinstrumenten in de jeugdstrafrechtketen
Projectnummer:
2850
Operationele status:
Afgerond