Evaluatie Wvs & Wvm

Evaluatie Wvs & Wvm

Samenvatting

In 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm) in werking getreden. De Wvs beoogt, door middel van een persoonsgerichte benadering waarmee gedragsverandering nagestreefd wordt, recidive te voorkomen. De Wvm heeft de sanctiemogelijkheden van de rechter verruimd: het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen is niet langer beperkt tot het kader van de voorwaardelijke veroordeling. Deze wettenevaluatie richt zich op de beleidslogica van beide wetten, op de implementatie en uitvoeringspraktijk en op de doeltreffendheid.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Evaluatiekader Wvs en Wvm
  3. Implemenatie Wvs en Wvm
  4. Uitvoeringspraktijk Wvs
  5. Uitvoeringspraktijk Wvm
  6. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Kuin, M., Meijer, S., Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Justitiële Voorwaarden
Projectnummer:
2852
Operationele status:
Afgerond