Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus

Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus

Eindrapport procesevaluatie

Samenvatting

De Training Agressie Controle (TACt) is een individuele gedragsinterventie die jongeren binnen een gedwongen kader als leerstraf kan worden aangeboden door de officier van justitie of opgelegd door de rechter5. Er zijn twee varianten: TACt Regulier en TACt Plus. TACt Regulier is in 2010 op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) ontwikkeld op basis van de ervaringen met een groepstraining voor agressiecontrole.6 TACt Plus is een verdere bewerking van TACt Regulier om de interventie geschikt te maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of de gedragsinterventies TACt worden uitgevoerd zoals beschreven staat in de programmahandleidingen, die zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Voor beide interventies geeft de procesevaluatie antwoord op de volgende centrale onderzoeksvragen:

 1. In hoeverre worden de trainingen uitgevoerd volgens de handleidingen die zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie?
 2. Indien er knelpunten zijn bij de uitvoering van de trainingen, wat zijn daarvoor de oorzaken?
 3. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de trainingen?
 4. Hoe beoordelen de betrokken instanties de trainingen en wat zijn hun ervaringen?
 5. Wat valt uit de resultaten van deze procesevaluatie te concluderen over de eventuele haalbaarheid van een veranderonderzoek?

Inhoudsopgave

Samenvatting TACt Regulier
Samenvatting TACt Plus
Voorwoord
Lijst met afkortingen

 1. Inleiding
 2. Instroom, doorstroom en uitstroom
 3. Kenmerken bereikte doelgroep
 4. TACt Regulier volgens de handleiding
 5. Uitvoering van de kernelementen
 6. Context (medewerkers en organisaties)
 7. Mogelijkheden voor veranderonderzoek
 8. Conclusies TACt Regulier
 9. TACt Plus volgens de handleiding
 10. Uitvoering van de kernelementen
 11. Context (medewerkers en organisaties)
 12. Mogelijkheden voor veranderonderzoek
 13. Conclusie TACt Plus
 14. Discussie en mogelijkheden voor doorontwikkeling

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Abraham, M., Özgül, P., Aalst, M. van
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie voor Training Agressie Controle Regulier ; tACt Regulier (Deel A)
Projectnummer:
2853A
Operationele status:
Afgerond