Module stressmeting bij onderzoek pilot-maatregelen leefklimaat

Module stressmeting bij onderzoek pilot-maatregelen leefklimaat

Samenvatting

Module stressmeting bij het onderzoek Evaluatie pilot-maatregelen leefklimaat (projectnr. 2855). Het doel van dit aanvullende project is om te onderzoeken of gedetineerden en personeel onder het nieuwe pilotregime minder stress hebben dan onder het reguliere regime. De psychologisch ervaren stress wordt veelal bepaald aan de hand van zelf-rapportage vragenlijsten. Aanvullend daarop wordt in dit onderzoek de stresshormoonafgifte over een langere periode gemeten, dat is mogelijk via haar-cortisol. Op die manier wordt de mate van stress via een multidimensionaal perspectief in beeld gebracht.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Module stressmeting bij onderzoek pilot-maatregelen leefklimaat
Organisatie(s):
WODC, Universitair Medisch Centrum Groningen
Projectnummer:
2855A
Operationele status:
Afgerond