Vijftien jaar weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek

Vijftien jaar weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek

Prevalentie, informatiebehoefte officieren van justitie en rechters, en afdoeningen door de rechter

Samenvatting

Het onderhavige onderzoek gaat over weigerende verdachten in het Pro Justitia (PJ-)onderzoek en beoogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problematiek van de weigerende verdachten. Weigerende verdachten zijn personen die niet willen meewerken aan gedragskundig onderzoek, ook wel weigerende observandi genoemd. PJ-onderzoek is gedragskundig onderzoek door een psycholoog, psychiater of beiden in opdracht van de officier van justitie, de rechter-commissaris of de rechtbank.

Verschillende aspecten van de weigerende verdachten zijn tot dusver onbekend gebleven, het onderhavige onderzoek heeft als doel deze te analyseren en vast te stellen. De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 1. Zicht krijgen op de prevalentie van weigeren: het aantal verdachten dat medewerking weigert aan PJ-onderzoek (de weigerende verdachten) in de afgelopen vijftien jaar.
 2. Analyseren van de mate waarin weigeren doorwerkt op het beantwoorden van de PJ-vragen.
 3. In kaart brengen van de informatiebehoefte van officieren van justitie (OvJ’s) en rechters om in geval van een weigerende verdachte te kunnen komen tot een passende strafeis respectievelijk een passende beslissing.
 4. Bepalen welke afdoening, straf of maatregel, wordt opgelegd aan een weigerende verdachte.
 5. Onderzoeken van de motiveringen die de rechter gebruikt ter onderbouwing van zijn afdoening in zaken met een weigerende verdachte.

Filmpje: Animatie Pro Justitia

Zie ook het themanummer van het Tijdschrift Sancties (40e jrg., 2018, pp. 212-222) over de weigerende verdachten: https://www.wolterskluwer.nl/shop/online/sancties/NPSANCTIE/.
Hierin is één hoofdstuk uit het rapport, over de afdoeningen door rechter bewerkt voor een artikel: Nagtegaal, M.H. & Janssen, D.L. (2018). Weigerende verdachten en afdoeningen door de rechter: Welke beslissing is gebruikelijk?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Prevalentie weigerende verdachten

 3. Informatiebehoefte rechters en officieren

 4. Afdoeningen door de rechter bij weigerende verdachten

 5. Motivering van de rechter

 6. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M., Jansen, D.L. (medew.), Eltink, S.B.E. (medew.), Vries, J.J. de (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-15
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Weigeraars PBC ; bruikbaarheid van PBC rapportages zonder conclusie en advies voor de besluitvorming van ZM/OM
Projectnummer:
2857
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie