Terroristische dreiging in Nederland

Terroristische dreiging in Nederland

De risicoperceptie en mogelijkheden voor risicocommunicatie

Samenvatting

Het is onduidelijk of en in hoeverre de aanslagen in nabijgelegen landen ook van invloed zijn op de risicobeleving van de Nederlandse bevolking Niet alleen aanslagen in buurlanden kunnen van invloed zijn op de risicoperceptie in Nederland, maar ook het, door de overheid ingeschaalde, dreigingsniveau. De vraag rijst of en in hoeverre het relatief langdurig hoge dreigingsniveau (substantieel, niveau vier van vijf, sinds maart 2013) de risicoperceptie van de Nederlandse bevolking beïnvloedt. Onderzoek laat zien dat terroristische aanslagen tot gedragsveranderingen onder de bevolking kunnen leiden, zoals veranderingen in mobiliteit en stemgedrag (Baird e.a. 2015; Huddy e. a. 2005; Mumpower e. a. 2013; Rubin e. a. 2005). Of dit ook gebeurt in het geval van een terroristische dreiging is tot op heden niet duidelijk. Tevens bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheden waarop de overheid kan communiceren over een eventuele terroristische dreiging.

Om helderheid te verschaffen in bovenstaande onduidelijkheden zijn de volgende vragen opgesteld:
"Wat is de risicobeleving van de Nederlandse bevolking inzake terroristische dreiging?" En "wat zijn passende mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om te communiceren over terroristische dreiging en over het (contra-)terrorismebeleid?"

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Theoretische inzichten
  4. De risicobeleving en zorgen ten aanzien van terrorisme in Nederland
  5. Perceptie van (risico)communicatie over terroristische dreiging
  6. Kennisniveau van het actuele dreigingsniveau en het Dreigingsbeeld Terrorisme
  7. Aanpassingen in het gedrag naar aanleiding van een dreiging
  8. Mogelijkheden voor communicatie vanuit de overheid ten aanzien van terrorisme
  9. Conclusie en reflectie

Bronnen
Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Liem, M.C.A., Kuipers, S.L., Sciarone, J.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs
 
Postbus 9500
 
2300 RA Leiden
Telefoon:
071 527 27 27
Fax:
071 527 31 18
Website:
https://www.universiteitleiden.nl/governance-and-global-affairs

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten op de bevolking van terroristische dreiging
Projectnummer:
2864
Operationele status:
Afgerond