Werking en effecten copy cat bij terrorisme

Criminaliteit en delicten / Zelfmoord

Werking en effecten copy cat bij terrorisme

Samenvatting

Terroristische aanslagen leiden geregeld tot de vrees voor copycat-gedrag door andere terroristen of door personen die om uiteenlopende redenen kiezen voor dergelijk gedrag. Hierover wordt binnen de wereld van het contraterrorisme veel geschreven en er wordt veel over aangenomen. Het is echter nog nauwelijks fundamenteel onderzocht. Daarnaast zijn er wellicht perspectieven voor het tegengaan van potentieel kopieergedrag. Uit diverse studies rondom suïcide en preventie zijn de nodige inzichten opgedaan. Vraag is of deze inzichten relevant zijn voor het contraterrorismebeleid, en zo ja hoe?
Het onderzoek richt zich op de theoretische en empirische onderbouwing van een mogelijk effect van mediaberichtgeving op de motivatie van niet rechtstreeks aangestuurde individuen voor het plegen van aanslagen en de methoden die zij daarbij kiezen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Werking en effecten copy cat bij terrorisme
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht
Projectnummer:
2868
Operationele status:
Lopend