Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers

Politie en rechtshandhaving / Politiele subcultuur

Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers

Samenvatting

Het onderzoek betreft een afspraak uit de CAO Politie 2015-2017. Deze afspraak is onderdeel van de paragraaf inzake Veilig en Gezond werken.

Het doel van dit onderzoek is om 'inzicht te geven in de mechanismen die tot over- of onderbelasting van politiepersoneel leiden'. De verworven inzichten moeten gebruikt worden om beslissingen te nemen over eventuele maatregelen om over- of onderbelasting te voorkomen of weg te nemen.

De centrale probleemstelling van die onder zoek is: Wat is de aard van mechanismen die tot over- over onderbelasting van politiepersoneel leiden?

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

 1. Wat leert bestaande wetenschappelijke literatuur over factoren die bijdragen aan over- over onderbelasting van politiepersoneel?
 2. Welke mechanismen leiden in de Nederlandse politiepraktijk bij de geselecteerde functies tot over- over onderbelasting van politiepersoneel?
 3. Binnen welke context doen deze mechanismen zich voor?
 4. Welke gevolgen kunnen met over- over onderbelasting gepaard gaan?
 5. Welke oplossingsrichtingen zijn er om over- over onderbelasting van politiepersoneel in deze functie te optimaliseren in die zin dat de belasting beter aansluit bij de belasting die op basis van de functieomschrijving verwacht mag worden?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen

Samenvatting en conclusies

 1. Inleiding
 2. Conceptueel kader en inzichten uit de literatuur
 3. Context werkomgeving politie
 4. Wijkagenten
 5. Teamchefs C
 6. Huisvesting, Services, Middelen (HSM)
 7. Blauwdruk

Literatuurlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koning, J. de, Gravestijn, J., Vleeschouwer, Hamburg, Y. van, Berrevoets, A.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - SEOR Erasmus School of Economics , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
SEOR Erasmus School of Economics
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEOR - Erasmus School of Economics
Telefoon:
010-4082220
Fax:
010-4089650
E-mailadres:
seor-secr@ese.eur.nl
Website:
www.seor.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Belasting en belastbaarheid politiemedewerkers
Projectnummer:
2872
Operationele status:
Afgerond