Visies op de politiefunctie

Veiligheid en preventie / Politiele preventie

Visies op de politiefunctie

Samenvatting

Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken, een studie van relevante beleidsdocumenten en onderzoeken, een tweetal focusgroep bijeenkomsten met deelnemers uit diverse werk- en vakachtergronden en een aantal beknopte landenstudies aangevuld met enkele interviews. Vier ontwikkelingen stonden centraal in het onderzoek:

  1. Internationale ontwikkelingen en hun invloed op Nederland: Geopolitieke en demografische ontwikkelingen: radicalisering, terrorisme en terreurdreiging, internationalisering van misdaad, ondermijnende criminaliteit en de impact daarvan op de bovenwereld.
  2. Ontwikkelingen in wetenschap en technologie, met inbegrip van digitalisering en sociale media.
  3. Ontwikkelingen in het sociaal domein, inclusief vereenzaming van ouderen, veranderingen van normen en waarden, maar ook de processen van decentralisatie in (Jeugd)zorg en welzijn.
  4. Ontwikkelingen in tijdsbesteding en manier van leven. Groei van vrije tijd, toerisme, evenementen en horeca.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding

  1. Achtergrond, probleemstelling en onderzoeksvragen
  2. Literatuurstudie
  3. De focusgroepen
  4. Beleidsrichtingen in enkele Europese landen
  5. Conclusies
  6. Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lakerveld, J. van, Gussen, I., Paridon, Y. van
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato) , WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Plato
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato)
Telefoon:
071 527 34 18
Fax:
071 527 36 19
E-mailadres:
plato@plato.leidenuniv.nl
Website:
www.plato.leidenuniv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Visies op de politiefunctie
Projectnummer:
2873
Operationele status:
Afgerond