Blijven vergunninghouders in Nederland?

Blijven vergunninghouders in Nederland?

Patronen en determinanten van vervolgmigratie en remigratie onder asielmigranten, cohort 1995-1999

Samenvatting

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiƫle instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.

De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal:

  1. Hoe groot was het aandeel emigranten tot en met 31 december 2015 onder vergunninghouders met een asielachtergrond uit het cohort 1995-1999 en wat voor type emigratie betrof het (remigratie dan wel vervolgmigratie)?
  2. Op welke achtergrondkenmerken verschillen de vergunninghouders die emigreerden (uitgesplitst naar type emigratie) van de vergunninghouders die eind 2015 nog, of weer, in Nederland woonden?
  3. Welke achtergrondkenmerken van de vergunninghouders zijn voorspellers van emigratie uit Nederland in de vorm van remigratie, vervolgmigratie en administratieve verwijdering met onbekende bestemming?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Resultaten
  3. Conclusies, beleidsimplicaties en vervolgvragen

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leerkes, A., Hoon, M. de, Damen, R. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, CBS
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-13
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Post-procedurele mobiliteit onder asielvergunninghouders
Projectnummer:
2876
Operationele status:
Afgerond