Post-procedurele mobiliteit onder asielvergunninghouders

Migratie en integratie / Migratie

Post-procedurele mobiliteit onder asielvergunninghouders

Samenvatting

Er is geen goed zicht op de factoren die bepalen of vergunninghouders tijdelijk of ‘permanent’ in Nederland wonen en welke rol het migratie- en integratiebeleid speelt. Uit eerder onderzoek is bekend dat de groep vreemdelingen in Nederland niet stabiel is qua samenstelling (G. Engbersen en R. Jennissen, Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten, WRR-Policy Brief nr. 4, 2015). Uit onderzoek van het CBS (op verzoek van de NOS) is gebleken dat een op de zeven migranten alsnog uit Nederland vertrekt. Interessant is welke groepen statushouders uit Nederland vertrekken, waarom en waarheen. Hoe verloopt het migratie- en verhuisgedrag van asielvergunninghouders na de Nederlandse asielprocedure en welke invloed hebben verschillende, uit eerder onderzoek naar mobiliteit als relevant naar voren gekomen, factoren daarop?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Post-procedurele mobiliteit onder asielvergunninghouders
Projectnummer:
2876
Operationele status:
Lopend