Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Civiel recht en civiel proces / Vestiging

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Een onderzoek naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carrièreland

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in wat het vreemdelingenbeleid kan doen om Nederland aantrekkelijk(er) te maken voor kennismigranten en meer in het bijzonder wat de IND en andere betrokken partijen kunnen doen om de dienstverlening richting kennismigranten te verbeteren. Het onderzoek geeft inzicht in de redenen van kennismigranten om voor Nederland te kiezen en hun ervaringen met het Nederlandse toelatingsbeleid en de dienstverlening. Onder kennismigranten verstaan we alle hooggekwalificeerde arbeidsmigranten van buiten de EU/EER die in Nederland aan de slag zijn als kennismigrant. Dit zijn bijvoorbeeld hoogopgeleide managers of ICT-specialisten, maar ook wetenschappelijk personeel zoals aio’s, onderzoekers of docenten rekenen we tot deze groep. Naast inzicht in de keuzes en ervaringen van kennismigranten zijn in dit onderzoek concrete aanknopingspunten geformuleerd voor het verbeteren van de dienstverlening aan kennismigranten, wat uiteindelijk de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en carrièreland ten goede kan komen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Van aanvraag naar verblijf
  3. Ervaringen van kennismigranten
  4. Knel- en verbeterpunten
  5. Ervaringen uit het buitenland
  6. Conclusie en verbetersuggesties
  7. Literatuurlijst

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buers, C., Klaver, J., Witkamp, B., Duysak, S. (medew.), Verbeek, E. (medew.), Bouterse, M. (medew.), Mack, A. (medew.)
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aantrekkelijkheid van Nederland als potentieel vestigings-, studie- en carrièreland voor kennismigranten en hoe deze groep goed te bedienen
Projectnummer:
2877
Operationele status:
Afgerond