Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer

Staats- en bestuursrecht / Overheidsbeleid

Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer

Samenvatting

Dit rapport presenteert de resultaten van het onderzoek naar onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer.

Het onderzoek stelt de relatie tussen opvang- en onderdakvoorzieningen geboden door het Rijk en door gemeenten enerzijds en de uitstroom uit die voorzieningen van vreemdelingen met een vertrekplicht anderzijds centraal.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Welke vormen van opvang- en onderdaklocaties bestaan er voor vreemdelingen die uit Nederland dienen te vertrekken (1), hoe is het gesteld met de terugkeer van vreemdelingen en andere vormen van uitstroom vanuit die locaties (2), in hoeverre is de geboden opvang daarop van invloed en wat zijn in dat verband de ervaringen van vreemdelingen zelf (3)?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Lijst met afkortingen

  1. Inleiding
  2. Terugkeer(factoren) en opvang
  3. Gemeentelijke opvang
  4. Rijksonderdaklocaties
  5. Analyse: de verschillen uitgelicht
  6. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Bex-Reimert, V., Geertsema, B., Krol, E.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De invloed van gemeenten op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers
Projectnummer:
2882
Operationele status:
Afgerond