Criminaliteit en rechtshandhaving 2016

Criminaliteit en rechtshandhaving 2016

Ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' brengt ontwikkelingen in en samen-hangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 15e editie richt zich daarbij met name op de periode 2007 tot en met 2016.

Vergelijkbaar met vorig jaar is dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten.
Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit.

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2016' is terug te vinden op de websites van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding - S.N. Kalidien, M. Vlemmings en F.P. van Tulder
 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij
 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans
 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers
  Capita selecta: een alternatieve kijk op de ontwikkeling van criminaliteit: de Nationale Veiligheidsindices 2010-2016 - G. Weijters
 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer
 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer
 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien
 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen
 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar
 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter
 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan

Literatuur
Bijlagen

 1. Medewerkers C&R 2016
 2. Classificaties en indelingen
 3. Bronnen en methoden
 4. Tabellen (zie: Excel-Bijlagen)
 5. Afkortingen
 6. Stroomschema justitieketen
 7. Begrippen
 8. Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kalidien, S.N. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-12
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
C&R 2016
Projectnummer:
2883
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie