Integraal afpakken van crimineel vermogen

Integraal afpakken van crimineel vermogen

Verkenning handvatten voor kosten en baten in de opsporings- en handhavingsfase

Samenvatting

Centraal in het onderzoek stonden de vragen naar de typen financiële en maatschappelijke kosten en baten van het integraal afpakken van crimineel vermogen:

 • welke typen kosten en baten betrokken partijen verwachten;
 • welke gegevens of indicatoren men hiervoor denkt te kunnen gebruiken om deze (integraal) te kunnen registreren, met zo beperkt mogelijke extra administratieve lasten;
 • de hoogte van de strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke kosten en baten, voor zover het mogelijk is daarover nu al iets te zeggen.

Voorts is in het onderzoek aandacht besteed aan in de praktijk door de partners in het strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk domein ervaren belemmeringen voor het effectief vormgeven van het integraal afpakken en door hen gesignaleerde neveneffecten.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Analysekader
 3. Stap 3 - Beleidsalternatief 'integraal afpakken': processen en ketenpartners
 4. Stap 4 - Effecten en baten
 5. Stap 5 - Kosten
 6. Stap 7 - Overzicht kosten en baten
 7. Knelpunten en neveneffecten integraal afpakken
 8. Tot slot

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rij, C. van
Organisatie(s):
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Cebeon - Centrum beleidsadviserend onderzoek
 
Jollemanhof 18 (6e etage)
 
1019 GW Amsterdam
Telefoon:
020–6274551
E-mailadres:
cebeon@cebeon.nl
Website:
www.cebeon.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het integraal afpakken van crimineel vermogen
Projectnummer:
2890
Operationele status:
Afgerond