Verbalisering van het getuigenverhoor

Strafrecht en strafproces / Getuigenverklaring

Verbalisering van het getuigenverhoor

Een onderzoek naar de uitvoeringsconsequenties van de voorgestelde eisen aan het proces-verbaal van getuigenverhoor in het concept-wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Samenvatting

Het Wetboek van Strafvordering wordt momenteel gemoderniseerd en in het kader daarvan ligt thans het concept-wetsvoorstel voor tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Onderdeel daarvan is het stellen van nadere eisen aan de wijze waarop een getuigenverhoor dient te worden vastgelegd.
In het onderzoek is nagegaan hoe, bij een representatieve steekproef van processen-verbaal van getuigenverhoor, thans wordt geverbaliseerd. Ten tweede is nagegaan hoe de voorgestelde vereisten praktisch moeten worden geïnterpreteerd. In de derde plaats is zo objectief mogelijk onderzocht welk verschil in tijdsbeslag het opmaken van een proces-verbaal dat voldoet aan de interpretatie van de gestelde eisen, met zich meebrengt. Tot slot is nagegaan of, naast de schriftelijke verslaglegging van het getuigenverhoor, het standaard auditief of audiovisueel opnemen van getuigenverhoren, theoretisch en praktisch toegevoegde waarde heeft.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het concept-wetsvoorstel en de interpretatie van de nieuwe vereisten
  3. De vorm van verslaglegging in het proces-verbaal
  4. De verwachte effecten op tijdsbesteding
  5. Opnemen van getuigenverhoren?
  6. Conclusies

Bibliografie
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hamers, L., Ceulen, R., Spapens, T., Groenhuijsen, M. (medew.)
Organisatie(s):
Universteit van Tilburg , WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Tilburg University
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Modernisering Wetboek van Sv Uitvoeringsconsequenties van voorgestelde eisen aan het proces-verbaal van getuigenverhoor (art 2313, tweede lid)
Projectnummer:
2898
Operationele status:
Afgerond