Modernisering Wetboek van Sv Uitvoeringsconsequenties van voorgestelde eisen aan het proces-verbaal van getuigenverhoor (art 2313, tweede lid)

Strafrecht en strafproces / Getuigenverklaring

Modernisering Wetboek van Sv Uitvoeringsconsequenties van voorgestelde eisen aan het proces-verbaal van getuigenverhoor (art 2313, tweede lid)

Samenvatting

Artikel 2313, tweede lid Sv bepaalt dat verklaringen van een getuige in het proces-verbaal van verhoor zo veel mogelijk in zijn eigen woorden en in vraag- en antwoordvorm worden opgenomen. In de huidige praktijk wordt deze vorm vooral bij zwaardere zaken of complexe verhoren al gebruikt. Naast de vraag-en antwoordvorm komt in de huidige praktijk ook de zakelijke weergave in monoloogvorm voor (‘de getuige x verklaarde y’). Voor gevallen waarin thans de zakelijke weergave wordt toegepast, zal de bepaling naar verwachting leiden tot een toename van werklasten. Het doel is in beeld te brengen om hoeveel gevallen het gaat.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Modernisering Wetboek van Sv Uitvoeringsconsequenties van voorgestelde eisen aan het proces-verbaal van getuigenverhoor (art 2313, tweede lid)
Organisatie(s):
WODC, Universteit van Tilburg
Projectnummer:
2898
Operationele status:
Afgerond