Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Civiel recht en civiel proces / Consumentenrecht

Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Samenvatting

Deze evaluatie beoordeelt het functioneren van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in de periode 2009-2016. De kernvragen van de evaluatie zijn:

  1. In hoeverre heeft de SGC een toegankelijke klacht- en geschilafdoening gerealiseerd?
  2. In hoeverre heeft de SGC een kwalitatief goede klacht- en geschilafdoening gerealiseerd?
  3. Welke positie bekleedt de SGC in het geheel van geschilbeslechting in Nederland?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Ontwikkeling SGC en positie in geschilbeslechting
  3. Toegankelijkheid
  4. Kwaliteit
  5. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Benthem, M. van, Hof, B., Tieben, B., Veld, D. in 't
Organisatie(s):
SEO Economisch Onderzoek , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie geschillencommissie SGC
Projectnummer:
2899
Operationele status:
Afgerond