De modernisering van het Nederlands procesrecht in het licht van big data

De modernisering van het Nederlands procesrecht in het licht van big data

Procedurele waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven samenleving

Samenvatting

Big Data en data-gedreven toepassingen vormen een steeds structureler onderdeel van zowel de publieke als de private sector. Als steeds meer processen binnen de overheid data-gedreven worden, dan is het belangrijk een aantal aanpassingen te doen in recht en beleid. In deze studie is bekeken welke aanpassingen voor een betere en stevigere inbedding van Big Data in de Nederlandse publieke sector kunnen zorgen, waarbij algemene en maatschappelijke belangen zijn gewaarborgd, belanghebbenden op een effectieve wijze hun recht kunnen halen en de principes van procedurele rechtvaardigheid en procesrechtelijke randvoorwaarden een volwassen positie innemen.
De kernvraag die beantwoord moest worden is: Hoe zouden de mogelijkheden voor burgers en belangenorganisaties om besluitvorming op basis van Big Data-toepassingen te laten toetsen door de rechter desgewenst kunnen worden uitgebreid? De kernopdracht was dus het verkennen van diverse mogelijke rechtsvormen die in het Nederlandse rechtsstelsel zouden kunnen worden geïntroduceerd, niet of dit wenselijk of noodzakelijk is. Daarbij is gekozen voor nadruk op een analyse van de rechtsvormen die in de Nederland omringende landen beschikbaar zijn.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Het Nederlandse rechtsstelsel
  3. Internationale vergelijking
  4. Reguleringsopties
  5. Conclusies en aanbevelingen
  6. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sloot, B. van der, Schendel, S. van
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg - Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg - Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT)
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
TILT - Tilburg Institute for Law, Technology and Society
Telefoon:
013-466911
Website:
www.tilburguniversity.edu/tilt

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toetsingsmogelijkheden van Big Data toepassingen bij de civiele rechter
Projectnummer:
2900
Operationele status:
Afgerond