Toetsingsmogelijkheden van Big Data toepassingen bij de civiele rechter

Civiel recht en civiel proces / Schadevergoedingsactie

Toetsingsmogelijkheden van Big Data toepassingen bij de civiele rechter

Samenvatting

De toepassingen m.b.t. Big Data zullen in de komende periode verder groeien. Daarmee wordt het effect op de bescherming van privacy van burgers groter en nemen de risico’s van schending van privacy toe. Dit noopt tot het nemen van maatregelen om de verwerking en het gebruik van Big Data te reguleren. Er moet worden bezien of er voldoende mogelijkheden zijn voor burgers en belangenorganisaties om zich bij inbreuk op privacy tot de rechter te wenden. In een rapport uit 2016 heeft de WRR geanalyseerd hoe de Nederlandse overheid Big Data op een verantwoorde wijze kan gebruiken (Big Data in een vrije en veilige samenleving, WRR, 2016). De WRR ziet daar een risico.

Dit onderzoek bekijkt of een uitbreiding van die mogelijkheden gewenst is en hoe dat geregeld zou kunnen worden. Daarbij worden de ervaringen hiermee in andere landen betrokken.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toetsingsmogelijkheden van Big Data toepassingen bij de civiele rechter
Organisatie(s):
WODC, UvT - TILT Faculteit Rechtswetenschappen
Projectnummer:
2900
Operationele status:
Lopend