Evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek

Politie en rechtshandhaving / Opsporingsonderzoek

Evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek

Samenvatting

In dit onderzoek is de wet geëvalueerd die per 1 april 2012 DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken mogelijk heeft gemaakt met de invoering van art. 151da en 195g Sv. DNA-verwantschapsonderzoek is – naast klassiek vergelijkend DNA-onderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken – de derde soort DNA-onderzoek die wettelijk is toegestaan. Bij DNA-verwantschapsonderzoek worden DNA-profielen vergeleken waarbij wordt gezocht naar indicaties van familierelaties met de mogelijke dader. Informatie over de aanwezigheid van een familierelatie kan bijdragen aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

De vraag die centraal staat in dit onderzoek is in hoeverre deze DNA-verwantschapsonderzoeken hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelstelling daarvan en welke neveneffecten en knelpunten zich bij DNA-verwantschapsonderzoek voordoen.

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Wettelijke regeling van DNA-verwantschapsonderzoek
  3. Cijfermatig beeld DNA-verwantschapsonderzoek
  4. DNA-verwantschapsonderzoek in de praktijk
  5. Grootschalig verwantschapsonderzoek
  6. Slotbeschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Hoving, R., Boxum, C., Veen, C.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie wetsvoorstel verwantschapsonderzoek
Projectnummer:
2902
Operationele status:
Afgerond