Onderzoek justitiële interventiepalet voor plegers en slachtoffers kindermishandeling

Strafrecht en strafproces / Strafrechtsketen

Onderzoek justitiële interventiepalet voor plegers en slachtoffers kindermishandeling

Samenvatting

Uit prevalentieonderzoek is bekend dat jaarlijks vele kinderen slachtoffer worden van mishandeling. Ondanks de inspanningen van twee interdepartementale actieprogramma’s om het probleem aan te pakken, is het aantal gevallen van kindermishandeling niet gedaald. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik pleit daarom nadrukkelijk voor de totstandkoming van een meerjarenonderzoeksprogramma, gericht op het toetsen van de effectiviteit van interventies en van programma’s op het gebied van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van de gevolgen van kindermishandeling. De ministeries van VWS, OCW en VenJ steunen dit plan.
Dit onderzoek richt zich op het inventariseren van de interventies en middelen die beschikbaar zijn binnen de justitieketen, de besluitvorming omtrent de inzet van deze interventies middelen, de frequentie van inzet en de toereikendheid in termen van beschikbaarheid van geschikte interventies voor alle typen daders en slachtoffers (doelgroepen zoals LVB, multiproblematiek enz.). Aanvullend dient te worden onderzocht in hoeverre het interventiepalet dat beschikbaar is binnen de justitieketen aansluit bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd aandacht te besteden aan inzichten die voortkomen uit de social neurosciences.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek justitiële interventiepalet voor plegers en slachtoffers kindermishandeling
Organisatie(s):
WODC, INTRAVAL - Bureau voor onderzoek & advies
Projectnummer:
2905
Operationele status:
Afgerond