Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

Veiligheid en preventie / Afschrikking

Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

Samenvatting

In binnen- en buitenland worden regelmatig voorlichtings- en lesprogramma’s ingezet waarin gebruik wordt gemaakt van ex-gedetineerden om jongeren en scholieren voor te lichten over de gevaren en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit. Een dergelijke methode is het Educatief Programma Jongeren (EPJO) dat de afgelopen jaren is gegeven op meer dan 80 basisscholen in Amsterdam.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het onderdeel van de inzet van een ex-gedetineerde (jongere) als ‘ervaringsdeskundige’.
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre voorlichtings- en preventieprogramma’s voor jeugdigen, waarbij ex-gedetineerden of anderen die in aanraking zijn geweest met justitie (‘negatieve rolmodellen’) effectief zijn in het voorkomen of reduceren van delinquent gedrag.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Methode systematische literatuurreview
  3. Resultaten systematische literatuurreview
  4. Relevante theorieën en modellen met betrekking tot de inzet van ex-gedetineerden
  5. Conclusies

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Thijs, F., Weerman, F.M., Laan, P.H. van der
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectmeting Educatief programma Jongeren (EPJO)
Projectnummer:
2906
Operationele status:
Afgerond