Procesevaluatie pilot Halt

Procesevaluatie pilot Halt

Samenvatting

Op verzoek van VenJ heeft Halt een nieuwe module ontwikkeld: sexting. Het zonder toestemming seksueel getinte foto’s of filmpjes van leeftijdgenoten doorsturen heeft grote consequenties voor het slachtoffer. Jongeren die zich daaraan schuldig maken overschrijden daarmee grenzen. Daarom heeft Halt in samenwerking met Rutgers een interventie ontwikkeld over veilig online seksueel gedrag. De interventie bestaat onder meer uit interactieve leeropdrachten zodat jongeren meer inzicht krijgen in de negatieve gevolgen van dit digitale gedrag met als doel herhaling te voorkomen. Ook de ouders zijn bij deze interventie betrokken. Halt start in het najaar van 2017 een pilot over deze interventie. Deze procesevaluatie, waarin de eerste 40 zaken zullen worden meegenomen waarin de interventie wordt toegepast, heeft betrekking op het verloop van de pilot in de praktijk. Deze zaken zullen bij Halt terecht komen na verwijzing door politie en OM. Voor een goede implementatie van de interventie is het belangrijk dat niet alleen de uitvoering van de interventie succesvol plaatsvindt, maar ook de verwijzing naar Halt op juiste wijze gebeurd. De verwijzing en de uitvoering zullen daarom twee belangrijke thema’s zijn in deze evaluatie. Daarnaast zal worden gekeken naar de ervaringen van deelnemers (jongeren en hun ouders/verzorgers) en betrokken instanties (politie, OM en Raad voor de Kinderbescherming).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie pilot Halt
Organisatie(s):
WODC, van Montfoort
Projectnummer:
2908
Operationele status:
Lopend