Procesevaluatie pilot Halt-interventie sexting

Procesevaluatie pilot Halt-interventie sexting

Samenvatting

De Halt-interventie sexting: Respect online (hierna: Halt-interventie sexting) is in 2017 door Stichting Halt (hierna Halt) en Rutgers ontwikkeld voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder worden twee vormen verstaan:

 • Sexting tussen jongeren onderling waarbij het beeldmateriaal ongewenst vervaardigd en/of verspreid is;
 • Profielmisbruik en seksuele pesterijen of beledigingen.

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de nieuw ontwikkelde Halt-interventie sexting wordt uitgevoerd zoals bedoeld en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Deze procesevaluatie beantwoordt de volgende vragen:

 1. Hoe verloopt de verwijzing van jongeren naar de Halt-interventie sexting?
 2. Hoe verloopt de uitvoering van de interventie?
 3. Hoe ervaren jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties de interventie?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding en onderzoeksvragen
 2. Onderzoeksverantwoording
 3. Verwijzing en instroom
 4. De uitvoering van de pilot-interventie
 5. De ervaringen
 6. Conclusies en aanbevelingen

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sondorp, E., Torregrosa, L., Höing, M., Mebel, K. te
Organisatie(s):
van Montfoort, WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Van Montfoort
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie pilot Halt
Projectnummer:
2908
Operationele status:
Afgerond