Weigerende observandi op een speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum

Weigerende observandi op een speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum

Planevaluatie en bevindingen over het eerste half jaar

Samenvatting

Weigerende observandi zijn verdachten van een ernstig misdrijf die in opdracht van de rechter(-commissaris) of officier van justitie (OvJ) gedragskundig moeten worden onderzocht en de medewerking aan dit onderzoek weigeren. In het Pieter Baan Centrum (PBC), de psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), is voor de duur van één jaar een pilot opgezet waarin het reguliere observatieproces is aangepast.

Het onderhavige rapport bestaat uit twee afzonderlijke delen: de planevaluatie van Unit 3 en de bevindingen over het eerste half jaar van de pilot. In de planevaluatie worden de achterliggende gedachten en veronderstelde werkzame mechanismen achter de afdeling uiteengezet en wordt een oordeel over de mogelijke werkzaamheid van de Unit gegeven op basis van een bestudering van de plannen. Het tweede deel van het rapport beschrijft de eerste bevindingen over het eerste half jaar van de pilot en geeft een eerste indruk over de effectiviteit van Unit 3.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Planevaluatie Unit 3
  3. Bevindingen Unit 3 eerste zes maanden

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M.H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-07
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Planevaluatie weigerafdeling PBC
Projectnummer:
2909
Operationele status:
Afgerond