Eindevaluatie Unit 3 Pieter Baan Centrum

Eindevaluatie Unit 3 Pieter Baan Centrum

Heeft een aparte afdeling voor weigerende verdachten zin?

Samenvatting

Het onderhavige onderzoek betreft de proces- en effectevaluatie van een speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor weigerende verdachten in het Pro Justitia (PJ-)onderzoek. Het beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de problematiek van de weigerende verdachten.

De doelstelling van het onderzoek is drieledig en luidt:

  1. Het vaststellen van de effectiviteit van de speciale afdeling voor weigerende verdachten, Unit 3, die voor de duur van een jaar in het PBC is opgericht. De effectiviteit wordt met name vastgesteld aan de hand van de onderzoeksopbrengst, de mate waarin de PJ-vragen zijn beantwoord. Voor het huidige onderzoek is de onderzoeksopbrengst geoperationaliseerd als de hoeveelheid bruikbare informatie in de beantwoorde vragen en/of de hoeveelheid beantwoorde vragen in de PJ-rapportage.
  2. Het bepalen van de factoren die mogelijk samenhangen (positief dan wel negatief) met de onderzoeksopbrengst van de speciale afdeling voor weigerende verdachten.
  3. Het analyseren van de manier waarop eventuele succesfactoren kunnen worden geïntegreerd in het reguliere observatieproces van het PBC.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Procesevaluatie
  3. Effecten Unit 3
  4. Slothoofdstuk

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M.H., Janssen, D.L. (medew.), Eltink, S.B.E. (medew.), Vries, J.J. de (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Proces- en effectevaluatie weigerafdeling PBC
Projectnummer:
2909B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie