Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland

Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland

Samenvatting

Deze studie betreft een onderzoek naar de psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland in 2018. Onder het personeel van de Justitiƫle Inrichting Caribisch Nederland (JICN) bestaat de indruk dat de gedragsproblematiek van gedetineerden verergert. Momenteel is er echter geen goed zicht op de kenmerken van de gedetineerdenpopulatie in Caribisch Nederland. Daarom is in dit rapport een overzicht gegeven van enkele psychosociale en neurobiologische kenmerken, inclusief de indicatie voor een licht verstandelijke beperking. Daaraan voorafgaand wordt aandacht besteed aan zowel de detentieomstandigheden in de JICN, als de maatschappelijke en juridische inbedding daarvan.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting
Summary
Aanleiding voor dit onderzoek

  1. Juridisch, maatschappelijk en theoretisch kader
  2. Methoden van onderzoek
  3. Resultaten neurobiologische kenmerken
  4. Psychosociale kenmerken van gedetineerden
  5. Discussie en aanbevelingen

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bak, R.R. den, Popma, A., Nauta-Jansen, L.M.C., Nieuwbeerta, P., Marchena-Slot, A., Koenraadt, F., Jansen, J.M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam - Medisch centrum, University of Curacao dr. Moises da Costa Gomez, Universiteit Utrecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie van psychologische, sociale en biologische criminogene factoren bij gedetineerden in JICN
Projectnummer:
2914
Operationele status:
Afgerond