Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole

Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole

Evaluatie van de uitvoering van de API-richtlijn

Samenvatting

In de Europese Unie bestaat sinds 2004 een Advance Passenger Information (API)-richtlijn gericht op de verbetering van grenscontroles en de bestrijding van illegale immigratie. Lidstaten mogen volgens de richtlijn (2004/82 EC) bepalingen opnemen in hun nationale wetgeving die het mogelijk maken om luchtvaartmaatschappijen te verplichten om gevalideerde passagiersgegevens voorafgaand aan de vlucht door te geven aan de grensautoriteiten in de betreffende lidstaat. De richtlijn laat het echter aan de lidstaten zelf over om van deze mogelijkheid daadwerkelijk gebruik te maken. Onder andere hierdoor bestaat binnen de EU momenteel een grote variëteit wat betreft het gebruik van API-gegevens. In Nederland is de API-richtlijn in 2007 geïmplementeerd, met als algemeen beleidsdoel de verbetering van de grenscontrole en de bestrijding van illegale immigratie.

Met dit onderzoek is het gebruik van API-gegevens in Nederland geëvalueerd. Het onderzoek is een vervolg op de eerste evaluatie van API in 2014. Op grond van dit eerste evaluatieonderzoek heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer toegezegd een tweede evaluatiestudie te laten uitvoeren als onder andere het systeem verder is uitontwikkeld.
Voor deze tweede evaluatie zijn twee centrale onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Wat kan gezegd worden over het gebruik en de effectiviteit van APIgegevens ten behoeve van grenscontrole en het tegengaan van illegale immigratie en op welke wijze is gevolg gegeven aan eerdere aanbevelingen ten aanzien van API?
  2. In hoeverre kunnen recente relevante Europese ontwikkelingen gevolgen hebben voor de wijze waarop API-gegevens in Nederland gebruikt worden?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. API-richtlijn en actuele ontwikkelingen
  3. API in de praktijk
  4. Evaluatie van de meerwaarde en verbetermogelijkheden
  5. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brummelkamp, G., Vogels, R.
Organisatie(s):
Panteia, WODC
Plaats uitgave:
Zoetermeer
Uitgever:
Panteia
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Panteia
Telefoon:
079-3222000

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Advance Passenger Information (API)
Projectnummer:
2915
Operationele status:
Afgerond