Fluctuaties op migratieroutes

Fluctuaties op migratieroutes

Samenvatting

De focus van het onderzoek ligt op de piek van de instroom op de Turkije-Griekenland-Balkan-route en de latere daling (voorjaar 2015-voorjaar 2016).
Op 29 november 2015 bereikten Turkije en de EU een voorlopig akkoord over de opvang door Turkije van vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Syriƫ (EU-Turkey Joint Action Plan). Op 20 maart 2016 trad de EU-Turkije Verklaring in werking. Omdat de EU-Turkije Verklaring mogelijk als blauwdruk kan fungeren van Europees beleid, is het wenselijk inzicht te krijgen of, en zo ja, welke invloed overheden hebben op de omvang van migratiestromen. Bij de zoektocht naar verklaringen gaat het om acties op internationaal, nationaal, regionaal of lokaal niveau. Hieruit kunnen lessen getrokken worden die mogelijkerwijs ook in andere situaties effectief zouden kunnen zijn.
Dit onderzoek geeft inzicht waarom het aantal migranten dat aankwam in Griekenland in juli 2015 sterk steeg en eind 2015 afnam. Het doel is aanknopingspunten te vinden die handelingsperspectief bieden bij een eventuele nieuwe migratiestroom.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Fluctuaties op migratieroutes
Organisatie(s):
WODC, Maastricht University - Maastricht Graduate School of Governance
Projectnummer:
2916
Operationele status:
Lopend