Vooronderzoek data en methoden illegalenschatting

Vooronderzoek data en methoden illegalenschatting

Samenvatting

Dit is vooronderzoek naar de beschikbare data en methoden voor het schatten van het aantal illegalen in Nederland. Doel van de voorstudie is de praktische geschiktheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van aanvullende data en methoden voor het uitvoeren van een illegalenschatting na te gaan. Voor eerdere schattingen van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen is gebruik gemaakt van de vangst-hervangstmethode op basis van één registratie. Voor de registratie is gebruik gemaakt van staande houdingen van illegalen door de politie, bijvoorbeeld omdat zij illegaal aan het werk zijn of misdrijven plegen.

Het onderzoek is opgedeeld in twee verschillende onderdelen. In het eerste deel ligt de focus op het inventariseren van de beschikbare schattingsmethoden, terwijl het tweede deel is gericht op het in kaart brengen van de potentiële databronnen. De opbrengsten van beide delen zijn in samenhang bezien om tot een overzicht van de meeste kansrijke schattingsmethoden te komen wanneer rekening wordt gehouden met beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van de potentiële databronnen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Bronnen
  4. Conclusies

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Snippe, J., Mennes, R.
Organisatie(s):
Breuer&Intraval onderzoek & advies, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Breuer&Intraval onderzoek & advies
Jaar van uitgave:
2018
ISBN:
9789088742590
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Breuer & Intraval
 
Trompsingel 37B
 
9724 DA Groningen/Rotterdam
Telefoon:
050- 312 62 26
Website:
https://www.breuerintraval.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vooronderzoek bronnen en vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf
Projectnummer:
2917
Operationele status:
Afgerond