Samenvatting

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in hoofdstuk 3 van het WODC-onderzoeksrapport: Aard en omvang van dader- en slachtofferschap van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in Nederland (Cahier, 2020-15)

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Online bedreiging van burgemeesters
Projectnummer:
2921B
Operationele status:
Afgerond