Effecten van de penitentiaire arbeid

Effecten van de penitentiaire arbeid

Samenvatting

Ongeveer driekwart van de gedetineerden in Nederland verricht arbeid tijdens detentie. Het is voor hen een manier om geld te verdienen, zodat ze bijvoorbeeld boodschappen kunnen doen. Voor inrichtingen is het een belangrijk en relatief goedkoop onderdeel van het dagprogramma, gericht op het bijbrengen van werknemersvaardigheden en vakgerichte competenties.
Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de effecten van de penitentiaire arbeid. Klopt de veronderstelling dat de arbeid het toekomstperspectief van (ex-)gedetineerden gunstig beïnvloedt en bijdraagt aan de vermindering van het recidiverisico? In het onderzoek zal worden gekeken of er een relatie is tussen het verrichten van arbeid tijdens detentie en het hebben van (on)betaald werk na detentie. Het onderzoek zal zich mede richten op de relatie tussen penitentiaire arbeid en het leef- en werkklimaat.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten van de penitentiaire arbeid
Organisatie(s):
WODC, Bureau Beke
Projectnummer:
2927
Operationele status:
Lopend